Eerste artikel promotieonderzoek Stijn gepubliceerd

Goed nieuws!

Het eerste artikel van het promotieonderzoek van Stijn met de titel ‘Baseline patient characteristics commonly captured before surgery do not accurately predict long-term outcomes of lumbar microdiscectomy followed by physiotherapy’ is gepubliceerd in het gerenommeerde internationale tijdschrift ‘SPINE’. Graag geven we een uiteenzetting van zijn onderzoek:

Doel van de studie

Herniaoperaties (microdiscectomy) worden uitgevoerd wanneer afwachtend beleid niet voldoende resultaat oplevert. Alhoewel de meeste mensen na een operatie gewoon herstellen, blijft er een groep met klachten rondlopen. Als we van te voren weten wie wel of niet herstellen dan kunnen we patiënten een realistischere indicatie geven van hun prognose.

Op dit moment worden er in het ziekenhuis of kliniek gegevens verzameld waarop deze prognose bepaald wordt. Factoren zoals de leeftijd, het geslacht, het niveau van de hernia, de mate van pijn en beperkingen, het lichamelijk onderzoek, eerdere rug operaties, of wat voor werk iemand doet worden vaak als belangrijke factoren gezien. De vraag van dit onderzoek is of deze factoren het herstel wel goed kunnen voorspellen en of we niet belangrijke andere factoren missen.

Resultaten

In het onderzoek zijn 298 patiënten, die een hernia operatie hebben ondergaan, 12 maanden gevolgd. 24,2% van de mensen geeft aan na een jaar niet veel verbeterd of niet volledig hersteld te zijn. 42,4% geeft aan nog steeds beperkingen te ervaren in het dagelijks leven en 32,7% van de mensen heeft nog steeds pijn.

Uit de analyses blijkt dat de bovengenoemde factoren maar voor een heel klein deel de prognose kunnen voorspellen en dat dus moet worden gekeken naar anders factoren, die nu vaak niet gemeten worden.

Vergelijking met andere studies

Studies die eerder uitgevoerd zijn en tevens gebaseerd zijn op factoren die in de dagelijkse praktijk gemeten worden, laten vergelijkbare resultaten zien. Studies die anders factoren zoals bewegingsangst, vermijdingsgedrag, disstress en coping meten, lijken beter te scoren (1,2,3). Dat lijkt een logische verklaring, want onderzoek laat zien dat 67% van de mensen voor een hernia operatie een bepaalde mate van distress hebben en zelfs 25% van de mensen heeft een hoge mate van distress heeft (4,5). Toch is het zo dat maar 37% van de neurochirurgen en orthopeden die opereren ook verder vraagt naar dit soort factoren (5).

Conclusie

De conclusie van het onderzoek is dat de factoren die op dit moment in het ziekenhuis gemeten worden een slechte voorspeller zijn voor het herstel na een herniaoperatie. In de toekomst moet er meer onderzoek worden gedaan om te kijken welke persoonlijke en omgevingsfactoren het herstel wel goed kunnen voorspellen. Zo kunnen we onze patiënten beter informeren over de uitkomst van een herniaoperatie.

  1. Ostelo WJG, Vlaeyen WS, van den Brandt A, et al. Residual complaints following lumbar disc surgery: prognostic indicators of outcome. Pain 2005;114:177-85.
  2. den Boer JJ, Oostendorp RA, Evers AW, et al. The development of a screening instrument to select patients at risk of residual complaints after lumbar disc surgery. Eur J Phys Rehabil 2010;46:497-503.
  3. Rubery PT, Houck J, Mesfin A, et al. Preoperative PROMIS Scores Assist in Predicting Early Postoperative Success in Lumbar Discectomy. Spine 2019;1; 44:325-333.
  4. Grevitt M, Pande K, O’Dowd J, et al. Do first impressions count? A comparison of subjective and psychologic assessment of spinal patients. Eur Spine J. 1998; 7:218-23.
  5. Young AK, Young BK, Riley LH, et al. Assessment of Presurgical Psychological Screening in Patients undergoing Spine Surgery: Use and Clinical Impact. J Spinal Disord Tech 2014;27:76-9.

 

Deze blogpost is geschreven door Stijn Willems

Stijn is mede-eigenaar van de Fysiovrienden. Hij schrijft graag over zijn vak en gaat het liefst op de inhoud in. Zijn blogs zijn soms een tikkeltje tegendraads en geven stof tot nadenken.

Rugklachten en corona!!

Wij krijgen veel vragen of rugklachten en corona (COVID-19) een relatie hebben. Wij zijn de literatuur in gedoken en hebben de antwoorden voor je op een rij gezet.

Lees verder