Privacyreglement

Privacy- en cookiebeleid

Dit is de Privacy- en Cookieverklaring (“Verklaring”) van De Fysiovrienden VOF; hierna “De Fysiovrienden”).

In deze Verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Daarnaast leggen wij uit welke cookies wij gebruiken en plaatsen. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze Verklaring is voor het laatst aangepast op 16 mei 2018.

Wijzigingen

Deze Verklaring kan door ons worden gewijzigd. De meest actuele versie van deze Verklaring is steeds te vinden op deze website. Het verdient aanbeveling om deze Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Persoonsgegevens

Door gebruik te maken van onze diensten op www.defysiovrienden.nl laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. 
Bij het contactformulier vragen wij u om de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Bovengenoemde gegevens worden gevraagd met het doel om de verzochte informatie aan u te verstrekken en contact met u te onderhouden.

Daarnaast leggen wij informatie vast wanneer u onze website bezoekt (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website. Wij gebruiken hiervoor ook cookies. Over cookies kunt u meer lezen onder het kopje ‘’Cookies’’.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Met uitzondering van derden die rechtstreeks betrokken zijn bij het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons sluit of voor zover wij hiertoe gehouden zijn op grond van een wettelijke plicht.

Beveiliging

Bij de verwerking van persoonsgegevens handhaaft Louwers Advocaten te allen tijde een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging passend is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking, verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij de gegevens langer bewaard moeten worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (zoals een bewaarplicht).

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens

Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen of verwijderen kunt u contact met ons opnemen via info@defysiovrienden.nl.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om uzelf adequaat te identificeren, waarbij we u verzoeken om uw foto en BSN-nummer op uw identiteitsbewijs onleesbaar te maken.

Op voorgenoemde verzoeken ontvangt u binnen vier weken een schriftelijk antwoord.

Cookies

Op de website van De Fysiovrienden wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via je browser op de harde schijf van je computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren.

Functionele cookies

Wij maken gebruik van cookies om uw gekozen instellingen en ingevoerde gegevens te onthouden zodat uw gebruik van de website bij een volgend bezoek wordt vergemakkelijkt.

Website statistieken cookies 

Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google Analytics, een dienst van Google Inc. Google Analytics is een webanalysedienst die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe u de website gebruikt. De cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op te slaan, zoals de tijd waarop het bezoek aan de website heeft plaatsgevonden, of de bezoeker de site eerder heeft bezocht en via welke site de bezoeker op de webpagina is terechtgekomen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.

De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt verzonden naar servers in de Verenigde Staten en daar door Google opgeslagen. Wij maken hierbij gebruik van de optie om het IP-adres te anonimiseren, d.w.z. dat uw IP-adres door Google wordt verkort. Hierdoor is tracking op individueel niveau technisch onmogelijk.

Meer informatie over Google Analytics vindt u hier en hier.

Privacy

Onze praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren wordt binnen de fysiovrienden een registratie bijgehouden van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Daarnaast is op al onze behandelingen de Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) van toepassing. De bepalingen die hier zijn opgenomen gaan over onder meer:

de inrichting van patiëntendossiers; het recht van de patiënt op inzage van zijn dossier; vernietiging van dossiers; bewaartermijn van dossiers;

verstrekking van gegevens aan personen die rechtstreeks bij de behandeling betrokken zijn respectievelijk vervangers;

Sinds 1 juni 2009 is de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) van kracht met als doel het tegengaan van zorgpasfraude en dossierverwisseling. Met deze wet is de identificatieplicht in de zorg integraal ingevoerd. Elke zorgaanbieder moet vaststellen dat een BSN behoort bij de juiste persoon en daartoe moet u zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. Wel moeten kinderen vanaf 14 jaar hun eigen identiteitsbewijs tonen als ze medische zorg nodig hebben. Een bijschrijving van een (minderjarig) kind in het paspoort van de ouder kan worden gebruikt ter legitimatie van het kind. Deze ouder moet dan mee naar de fysiotherapeut om het kind te kunnen identificeren. Kinderen kunnen vanaf 26 juni 2012 niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van de ouder. Een bijschrijving in een geldig paspoort kan echter nog wel gebruikt worden als identificatie in de zorg.

Uiteraard gaat de fysiovrienden zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Daarom hanteren wij, in overeenstemming met bovengenoemde wetten, de volgende regels:

 • Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt (familie, arbodiensten, verzekeringsmaatschappijen etc). Voor het vrijgegeven van gegevens dient de behandelend fysiotherapeut in het bezit te zijn van uw schriftelijke goedkeuring met handtekening. De goedkeuring wordt tevens vastgelegd in uw dossier.
 • Gegevens van kinderen tot 16 jaar worden wel verstrekt aan ouders of hun wettelijke vertegenwoordigers.
 • Bij eventuele overdracht aan andere zorgverleners wordt de rapportage alleen opgestuurd / verstrekt indien de behandelend fysiotherapeut een mondelinge overeenkomst heeft met u.
 • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die opgenomen zijn in uw dossier. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
 • De gegevens in uw dossier worden geheim gehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben, door het gebruik van een geautoriseerde toegang tot het dossier.
 • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien, wanneer u minimaal 12 jaar oud bent. Zie voor details hierover http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/vraag-enantwoord/ mag-ik-mijn-medisch-dossier-inzien.html. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
 • De zorgverzekeraars verlangen van ons dat wij bij onze patiënten een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Hiervoor kan uw e-mailadres na uw laatste behandeling doorgegeven worden aan “de Fysio Prestatie Monitor”. Indien u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
 • Patiëntgegevens worden minimaal 15 jaar na de laatste behandeldatum bewaard.
 • Indien u van mening bent dat de Fysiovrienden niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk kenbaar maken.

Websites van derden

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen, ‘liken’ of promoten op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn, Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de social media providers zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst.

Deze Verklaring zijn niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Voor de gebruiksvoorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van derden verwijzen we u naar de betreffende websites.

De Fysiovrienden is niet verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de wijze waarop deze derden omgaan met uw (persoons)gegevens.

Cookies weigeren en verwijderen

U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen.

U heeft overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon te verwijderen.

Naast het weigeren van cookies via uw  browser kunt u ook de Google Analytics Opt-out Add-on installeren in uw browser. Hiermee voorkomt u dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken verzamelt.

VRIENDEN

De Fysiovrienden is niet verantwoordelijk vrienden, allemaal zzp’ers, hanteren eigen policy, contact via hun valt buiten onze regeling.

Vragen

Wij helpen graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van het bovenstaande.

 Contactgegevens

De Fysiovrienden
Kalmoesplein 12
5643 LM Eindhoven
040 20 26 483
info@defysiovrienden.nl

 

 

Rugklachten en corona!!

Wij krijgen veel vragen of rugklachten en corona (COVID-19) een relatie hebben. Wij zijn de literatuur in gedoken en hebben de antwoorden voor je op een rij gezet.

Lees verder